Kardinal-, ordinale og nominelle tall

Kardinal tall, kjent som 'tellende tall', angi mengde. Ordenstall angi rekkefølgen eller rangering av ting i et sett (f.eks. sjette i rekken; fjerdeplass). Nominelle tall navngi eller identifiser noe (f.eks. et postnummer eller en spiller på et lag.) De viser ikke mengde eller rangering.




Tall og formler Prefikser og multipler .com/ipa/0/8/7/5/5/9/A0875599.html