Farger

Farger

Rød, gul og blå er primærfargene. Primærfarger er de mest grunnleggende fargene. Du kan ikke lage dem ved å blande noen andre farger. Oransje, grønt og lilla er sekundærfargene. En sekundærfarge lages ved å blande to primærfarger. Hvis du for eksempel blander rødt og gult, blir du oransje.
Fargehjulet

Et fargehjul viser hvordan farger er relatert. På et fargehjul er hver sekundærfarge mellom primærfargene som brukes til å lage den. Oransje er mellom rødt og gult fordi oransje lages ved å blande rødt med gult. Hva går mellom sekundærfarger og primærfarger? Mellomliggende eller tertiære farger lages ved å blande en primærfarge med en sekundærfarge som er ved siden av. Rød-oransje, gul-oransje og gul-grønn er noen mellomfarger.

PRØV DET! Å lage et fargehjul er en god måte å forstå hvordan farger fungerer. Start med rød, gul og blå maling - grunnfargene. Bruk disse til å lage sekundære farger. Lag deretter tertiære farger ved å blande primærfarger med nærmeste sekundære farger. (For eksempel kan du blande gult med grønt for å gjøre gulgrønt eller gult med oransje for å lage guloransje.)


.com / ipea / 0/8/8/2/8/4 / A0882841.html