Vanlige forkortelser

Denne tabellen gir noen comon-forkortelser og deres betydning. Legg merke til at mange forkortelser bare skiller seg med store og små bokstaver, som kan være forvirrende! Denne tabellen vil sikre at du ikke lenger vil forvirre GMT (Greenwich middel tid) med BNP (brutto nasjonalprodukt), eller SEC (Securities Exchange Commission) med sek (sekunder). Og husk å sjekke ut guiden vår til statlige forkortelser slik at du endelig kan avgjøre om MO står for Montana eller Missouri!A.B. MGM [Bachelor of Arts]
abbr. forkortelse (r), forkortet
Acad. Akademi
A.D. A.D [i Herrens år]
alt. høyde
ER. før klokken tolv [før klokken tolv]; Mester av kunst [Mester av kunst]
ER amplitudemodulasjon
Assn. assosiasjon
på. Nei. atomnummer
på. wt. atomvekt
August august
Fugl. allé
AWOL fraværende uten permisjon
b. født, født i
B.A. Bachelor of Arts
B.C. Før Kristus
b.p. kokepunkt
B.S. Bachelor of Science
Btu Britisk termisk enhet (er)
C Celsius (celsius)
c. Om [Om]
kal kalori (r)
Capt. Kaptein
cent. århundre, århundrer
cm centimeter (s)
Hva. fylke
Med. Oberst; Kolosserne
Comdr. Kommandør
Corp. Selskap
Cpl. Kroppslig
med kubikk
d. døde, døde i
D.C. District of Columbia
Des. desember
gjeld. avdeling
dist. distrikt
div. inndeling
Dr. doktor
OG øst, øst
og. redigert, utgave, redaktør (er)
er. etablert; Antatt
et al. og andre [og andre]
F Fahrenheit
Feb. februar
fl. knoppet [blomstret]
fl oz væske unse
FM frekvensmodulering
ft fot føtter
gal. gallon (er)
Gen. Generell, Genesis
GMT Greenwich middel tid
BNP bruttonasjonalprodukt
GOP Grand Old Party (republikansk parti)
Gov. guvernør
1 c. uteksaminert, uteksaminert ved
H time (r)
Hun. den ærede
hr time (r)
dvs. id er [det er]
i. tomme (r)
inkl. mva. innlemmet
Inst. Institutt, institusjon
GÅ TIL Irske republikanske hæren
Skattemyndighetene Internal Revenue Service
Jan. januar
Jr. Junior
TIL Kelvin
kg kilo (r)
km kilometer
pund [pund], pund [pund]
år. breddegrad
lb. pund [pund], pund [pund]
Lib. Bibliotek
lang. lengdegrad
Lt. Løytnant
Ltd. Begrenset
m meter
M minutter)
M.D. Doktor i medisin [Doktor i medisin]
mg milligram
meg mil (er)
min minutter)
mm millimeter
mph miles i timen
MR. Mister (alltid forkortet)
Fru. Elskerinne (alltid forkortet)
Msgr Monsignor
mt. Mount, Mountain
mts. fjell
Mus. Museum
N Nord; Newton (s)
NAACP Landsforeningen for fremme av fargede mennesker
NASA National Aeronautics and Space Administration
NATO Nord Atlantisk traktat organisasjon
FØDT nordøst
ikke. Antall
Nov. november
OAS Organisasjon av amerikanske stater
Okt. oktober
På. Opus [arbeid]
oz unse (r)
pl. flertall
pop. befolkning
pseud. pseudonym
pt. deler)
til halvliter
pub. publisert; forlegger
qt kvart (er)
Rev. Åpenbaring; pastoren
rev. revidert
R.N. registrert sykepleier
rpm omdreininger per minutt
RR jernbane
S sør
S sekund (er)
SEATO Sørøst-Asia traktatorganisasjon
SEC Sikkerhet-og utveklsingskommisjonen
sek sekund (er); sekant
Syv. september
Å være. Serie
Sgt. Sersjant
kvm torget
MR. Senior
SSR Sovjet-sosialistiske republikk
St. Helgen; gate
UNICEF FNs barnefond
uninc. ikke innlemmet
Univ. universitet
OSS. forente stater
BRUKER USAs hær
USAF USAs luftvåpen
USCG USAs kystvakt
USMC United States Marine Corps
USN United States Navy
Sovjetunionen Union of Soviet Socialist Republics
VFW Veteraner fra utenlandskrig
UTSIKT Frivillige i tjeneste for Amerika
vol. volum (er)
vs. mot
I vest; watt (er)
HVEM Verdens Helseorganisasjon
wt. vekt
og d hage (r)
KFUM Unge menns kristne forening
KFUK Young Women's Christian Association
Writing & Language .com / ipa / A0775271.html