Gertrude Belle Elion

Gertrude Belle Eliongruppe aper ringt

Født: 1918
Fødested: New York City

6-Mercaptopurine— Elion syntetiserte det leukemibekjempende stoffet 6-merkaptopurin. Hennes andre utvikling var medisiner som ble brukt til å blokkere organavstøtning hos pasienter med nyretransplantasjon, for behandling av gikt og for å bekjempe herpesvirusinfeksjoner. (1991)

kart over Sør -Amerika og Mellom -Amerika

Døde: 1999

Thomas Alva Edison National Inventors Hall of Fame John Colin Emmett
National Inventors Hall of Fame John Colin Emmett