Hvor stor er en acre?

Spørsmålet:

Jeg prøver å visualisere et mål. Er det omtrent på størrelse med en fotballbane?Svaret:

Ja. Ofte sammenlignes et mål land med en fotballbane. I virkeligheten er en dekar lik 76% av en fotballbane, når du vurderer begge endesonene.

En fotballbane (inkludert de to endesonene) er 360 fot lang og 160 fot bred for totalt 57 600 kvadratmeter. Når du tar bort de to 30 fot lange endesonene i hver ende, er feltet 48 000 kvadratmeter, noe som utgjør et mål på omtrent 91% av feltet.

En dekar, som er en vanlig måling av landareal, er lik 43,560 kvadratmeter.

Hvis du er interessert i mer informasjon, kan du se tabellen over standardmålinger i sport.

-Redaksjonen