Jesse Owens

Sommer-OL minneverdige øyeblikk av Mark Spitz