John Roebling

John RoeblingKina på kartet
Født: 1806

Hengebro. Hengebruens alder ble innledet av ingeniør og oppfinner Roebling. Roebling så potensialet i ståltråd som en brobygningskomponent og oppfant maskiner for å vri ledningen i kabler. Han hadde tilsyn med byggingen av mange broer, men døde før hans mest berømte bro, Brooklyn Bridge, ble fullført i 1883.

Døde: 1869

Robert H. Rines The National Inventors Hall of Fame Heinrich Rohrer
Robert H. Rines The National Inventors Hall of Fame Heinrich Rohrer