Olympiske tradisjoner

OL bygger på tradisjoner med krig, religion, økonomi