Dikt av Emily Dickinson: Reticence

Den tapte tanken
Med blomster

Tilbakeholdenhet

Den tilbakeholdne vulkanen holder
Hans aldri slumrende plan;
Sikker på at prosjektene hans er rosa
For ingen usikker mann. Hvis naturen ikke vil fortelle historien
Jehova sa til henne:
Kan menneskelig natur ikke overleve
Uten en lytter? Advaret av hennes spente lepper
La hver babbler være.
De eneste hemmelige menneskene beholder
Er udødelighet.
Innhold
Den tapte tanken
Med blomster
.com/t/lit/dickinson/3/2/24.html