Gjensidige brøker

For å finne den gjensidige delen av en brøk, snu den, slik at telleren blir nevner og nevner blir teller. Det er:Den gjensidige av4/ 5 er5/ 4

Noter det produktet av en brøkdel og dens gjensidige er alltid 1.

4/ 5 x5/ 4 =tjue/ 20 = 1

Når det gjelder et helt tall, tenk på det som å ha en nevner på 1:

Den gjensidige av 5 er1/ 5.
5/ 1 x1/ 5 =5/ 5 = 1

Hvert tall har en gjensidighet bortsett fra 0. Det er ingenting du kan multiplisere med 0 for å lage et produkt på 1, så det har ingen gjensidig.

Gjensidige brukes når du deler brøker.


Multiplikere brøker og blandede tall Faktorer og brøker Delende brøker .com / ipa / 0/9/3/3/4/8 / A0933483.html