Tillitsråd

FN -charteret opprettet opprinnelig forvalterådet som et hovedorgan i FN og overlot det administrasjonen av territorier som var plassert under forvaltersystemet.

Forstanderskapsrådet suspenderte operasjonene 1. november 1994, etter at Palau, det siste FN -territoriet, var uavhengig i oktober. I en resolusjon fra mai 1994 endret forstanderskapsrådet sin forretningsorden og ble enige om bare å møte når anledningen krever det (ved vedtak eller etter anmodning fra et flertall av sine medlemmer i generalforsamlingen/sikkerhetsrådet) i stedet for årlig.

Forstanderskapsrådet består av de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet. Nå som målene med forvaltersystemet er oppfylt, har imidlertid dets funksjoner og makt ligget i dvale.


De viktigste organene i De forente nasjoner i Det økonomiske og sosiale råd Byråer i FN .com/ipa/0/0/0/1/3/0/A0001306.html